Odpowiedzi

2010-01-20T19:45:34+01:00
1. Wyznanie wiary – Nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem. Dla szyitów często również: Ali jest przyjacielem Boga (co część sunnitów uważa za bałwochwalstwo).
2. Modlitwa – odprawiana pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki.
3. Jałmużna – określoną część swych dochodów muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
4. Post – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.
5. Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T20:04:32+01:00
5 FILARÓW ISLAMU

1 Wyznanie wiary – Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Jest ona również aktem włączenia do wspólnoty muzułmańskiej i w razie przyjęcia islamu na łożu śmierci jest powszechnie uważana za warunek wystarczający do uznania za pełnoprawnego muzułmanina.

2 Modlitwa – odprawiana 5 razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki (do 627 roku w stronę Jerozolimy) – dzieci i osoby chore mogą odmawiać 3 razy dziennie.

3 Jałmużna – określoną część swego majątku, nie dochodu muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym. Uważana jest za jeden z pierwszych podatków socjalnych, pobierany od określonego progu majątkowego.

4 Post – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia (nie dotyczy kobiet w ciąży lub karmiących, małych dzieci, osób ciężko chorych oraz odbywających długą i wyczerpującą podróż) a także palenia tytoniu i uprawiania seksu od wschodu do zachodu słońca. Wahhabici unikają nawet przełykania śliny.

5 Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. Często na podróż składa się cała lokalna wspólnota lub rodzina, która deleguje jedną osobę. Niektóre autorytety religijne uważają, że w razie braku możliwości odbycia pielgrzymki do Mekki, można ją w pewien sposób zastąpić pielgrzymką do innego ważnego centrum islamu (ich liczba waha się od 7km do ponad 100km).