Odpowiedzi

2010-01-20T20:42:18+01:00
1.Rośliny jednokomórkowe:
-Glaucocystis – posiada celulozową ścianę komórkową, pozbawione jedynie możliwości ruchu (posiadają szczątkową wić), unoszą ów biernie ogół wodzie. Należy na to samo gatunek G. nostochinearum (jego cyjanelle jedynie okres podobne dokąd sinic z rzędu Chroococcales powyżej noszą nazwę gatunkową Skujapelta nuda[2], natomiast ogół tamtym miejscu glon dokąd zielenicy Oocystis).
-Cyanophora – zachowała zdolność ruchu (dzięki dwóm wiciom podobnym dokąd więc spotykanych tak niektórych zielenic) powyżej pozbawione jedynie ściany komórkowej. Należy na to samo gatunek C. paradoxa, budową komórki przypominający kryptomonady, powyżej wprzódy cyjanella nosi nazwę Cyanocyta[2].
-Gloeochaete – posiadają zarówno ruchliwe, toż powyżej nieruchome stadia rozwojowe, posiadają ścianę komórkową aliści prawdopodobnie pozbawioną celulozy. Żyją co do jednego powierzchni roślin zanurzonych ogół wodzie.Zwierząt jednokomórkowych nie wiedziałam.Mam nadzieję, że chocierz trochę pomogłam:)
nie ma zwierząt jednokomórkowych nie istnieją!!!
2010-01-20T20:42:41+01:00
Rośliny jednokomórkowe:

Chlorella- występuje w każdym środowisku wodnym. Nie tworzy kolonii

Zielenice- mogą być jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Występują w wodach słodkich i słonych.

Prazynofity- są pokryte łuskami i nie mają ściany komórkowej.

Zwierzęta jednokomórkowe:

Pantofelek- warto wspomnieć, że jest drapieżnikiem występującym w każdym środowisku wodnym. Poluje na bakterie i inne pierwotniaki.

Ameba- jest jednokomórkowcem bez stałego i określonego kształtu.

Rzęsistek- jest pasożytem. Niektóre odmiany nie są szkodliwe, lecz większość z nich jest zagrożeniem dla zdrowia

3 3 3