Odpowiedzi

2010-01-20T20:43:06+01:00
Hi (wpisz imie osoby do której piszesz list) !
How are you ? I'm writening to you because I'm on my holidays in Egypt.(Jak sie masz?Piszę do Ciebie,ponieważ jestem na wakacjach w Egipcie.)
I was there last year and it was really funny so I'm here one more time.(Byłam tu rok temu i bardzo mi się podobało,więc jestem tu jeszcze raz.)
I get up at 8o'clock avery morning,I go for a breakfast,then I go to a swimming pool. (Wstaję codziennie o 8 rano , ide zjeść śniadanie ,a później na basen.)I swim and sunbathe. (Pływam i opalam się) At 2o'clock I go for a lunch and after that I go with my parents on a beach. ( o godzinie 2 jem lunch po czym wychodze na plaże z moimi rodzicami ) At day we don't go for a walk beacuse its too hot. ( W dzien nie chodzimy na spacery ponieważ jest zbyt gorąco.)
Now I'm sitting in an internet cafe and I'm writting an e-mail to you.(Teraz siedze w kafejce internoetowej i pisze do Ciebie.)
Tomorrow I'll go to Kair for two days.(Jutro jadę do Kairu na dwa dni)
I'm spending here very nice time.(Spędzam tu bardzo miło czas)
Greetings from Egypt! (Pozdrowienia z Egiptu)
(Twoje imie)

;]
2 5 2