Odpowiedzi

2010-01-21T13:28:06+01:00
Najpierw zapisujemy reakcje prażenia CaCO₃:

M=100g/mol V=22,4 dm³
CaCO₃ --> CO₂ + CaO

Wynika z tej reakcji, że ze 100 g węglanu wapnia powinniśmy otrzymać 22,4 dm³ dwutlenku węgla. Teraz liczymy:
100 g CaCO₃ -- 22,4 dm³ CO₂
x g CaCO₃ -- 21,4 dm³ CO₂
Otrzymujemy x = 95,5 g CaCO₃. Teraz liczymy, ile procent zanieczyszczeń zawierała badana skała:
100 g - 100%
95,5 g - x%

x = 95,5 %

Ostatecznie:
100% - 95,5 % = 4,5 %

Odp. Badana skała zawierała 4,5 % zanieczyszczeń.