Wstaw czasownik „być” w odpowiedniej formie, przetłumacz na język polski 5 i 6 zdanie:1. Where_______Peter and Ann?
2. _______ you busy now?
3. Why _______Betty at home now?
4. Who _______that man?
5. Who _______you?
6. What ______this?


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T21:57:12+01:00
1 are
2 are
3 is
4 is
5 are ( kim ty jesteś?)
6 is (co to jest ?)
1 5 1
2010-01-20T21:57:57+01:00
1. are
2. are
3. is
4. is
5. are
6. is
2010-01-20T21:59:29+01:00
1. were/are, were w czasie przeszłym, are w czasie teraźniejszym
2.Are
3.is
4.is
5.are
6.is

5. Kim jesteś?
6.Co to jest?