Zad.1
Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania:
a) octanu sodu
b) mrówczanu magnezu

Zad.2
Wyjaśnij na czym polega różnica pomiędzy fermentacją octową a fermentacją alkocholowej.Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu octowego w wyniku fermentacji octowej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T22:29:48+01:00
CH3COONa-octan sodu,
1) 2CH3COOH+2Na=2CH3COONa+H2,
2) 2CH3COOH+Na2O=2CH3COONa+H2O,
3)CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O,
Mrówczan magnezu-(HCOO)2Mg,
1) 2HCOOH+Mg=(HCOO)2Mg+H2,
2)2HCOOH+MgO=(HCOO)2Mg+H2O,
3)2HCOOH+Mg(OH)2=(HCOO)2Mg+2H2O.
Zad.2
Fermentacja alkoholowa zachodzi w temp.około 37[stop.C] w obecności drożdży jako katalizatora biologicznego,równanie reakcji:C6H12O6=2CO2+2C2H5OH-etanol,
fermentacja octowa zachodzi pod wpływem określonego szczepu bakterii i ma przebieg w/g równania:
C2H5OH+O2=CH3COOH+H2O.
4 5 4