Odpowiedzi

2010-01-21T07:58:48+01:00
Węglowodory, związki węgla z wodorem. W zależności od budowy cząsteczkowej rozróżnia się węglowodory:

1) łańcuchowe, zwane również acyklicznymi lub alifatycznymi, które mogą być nasycone i nienasycone – zalicza się tu alkany, alkeny, alkiny, dieny, polieny,

2) pierścieniowe, czyli cykliczne – należą do nich węglowodory cykloalifatyczne i aromatyczne.
6 2 6