Odpowiedzi

2010-01-21T10:18:01+01:00
"Kraj to wprawdzie bardzo lesisty , ale niemało przecież obfituje w złoto i srebro, chleb i mięso, w ryby i miód, a pod tym zwłaszcza względem zasługuje na wywyższenie nad inne , że choć otoczony przez tyle...ludów chrześcijańskich i pogańskich i wielokrotnie napadany przez wszystkie i każdy z osobna, nigdy przecież nie został przez nikogo ujarzmiony w zupełności. "....
( R. Grodecki)
Powyższe słowa pochodzą z kroniki Galla Antonima. Cudzoziemiec ten przebywał kilkanaście lat w Polsce, poznał jej krajobraz , bogactwa naturalne i charakter mieszkańców. W X wieku Polska była państwem zorganizowanym, a jej pierwszy władca, Mieszko, miał sprecyzowany program polityczny, który konsekwentnie realizował. Piśmiennictwo od połowy X do XV wieku było dziełem wyłącznie duchownych, najpierw obcych, potem- polskich. Początkowo posługiwali się głównie łaciną , ale właśnie im zawdzięczamy pierwsze polskie głosy umieszczone w łacińskich tekstach i pierwsze utwory w języku narodowym; Przekłady pieśni, modlitw, kazania, tłumaczenia Psałterza i Biblii.
W roku 1285 arcybiskup Jakub Świnka w konstytucji synodalnej polecił duchownym, aby odmawiali z wiernymi modlitwy i wygłaszali kazania w języku narodowym. Powodem tej decyzji było mocniejsze związanie wiernych z Kościołem i skuteczniejsze oddziaływanie wychowawce. Konstytucja powyższa była także wyrazem budzącej się świadomości narodowej , a wprowadzając język polski w mury kościoła, wprowadzała go do ówczesnego piśmiennictwa. Cociaż w dobie średnowiecza w piśmiennictwie dominował język łaciński, to polszczyzna stopniowo zdobywała prawo obywatelstwa..,,... Tematem , który budził w okresie średniowiecza szczególne zainteresowanie były niezwykłe losy wybitnych ludzi.............