1) 220g roztworu KCL zawiera 150g wody. Oblicz stężenie procentowe takiego roztworu.
2) 1000kg wody morskiej zawiera 1,3kg magnezu. Oblicz stężenie procentowe magnezu w wodzie morskiej.
3) Oblicz stężenie molowe roztworu soli otrzymanego przez rozcięczenie wodą 80g Na₂SO₄ do objętości 500cm³.

1

Odpowiedzi

2009-10-01T17:12:56+02:00
1.
mr - masa roztworu
mrozp - masa rozpuszczalnika (czyli zazwyczaj H2O)
ms - masa substancji
C% - stężenie procentowe
ms = mr - mrozp = 220g - 150g = 70g

C% = ms/mr * 100% = 70g/220g * 100% = ok 31,18%


2.
mrozp (czyli H2O) = 1000kg = 1000000g
ms = 1,3kg = 1300g
mr = mrozp + ms = 1001300g

C% = ms/mr * 100% = 1300g/1001300 * 100% = ok 0,13 %


3.
ms = 80g
Vr (- objętość roztworu) = 500cm3 = 0,5dm3
Cmol = ?

M (- masa molowa - wyliczamy z tablic) = 2*23 + 32 + 4*16 = 142g/mol
Cmol = n/Vr
n = ms/M
Cmol = ms/M/Vr = 80g / 142g/mol / 0,5dm3 = 1,127 mol/dm3* - mnożenie
/ - dzielenie, kreska ułamkowa (oprócz jednostek)
2 3 2