Do probówki zawierającej wodny roztwór wodorotlenku sodu uczeń dodał kilka kropli fenoloftaleiny a następnie małymi porcjami wkraplał kwas solny aż do zaniku malinowego zabarwienia
na podstawie doświadczenia określ
a) które jony przereagowały ze sobą-...
b) które jony zostały w roztworze-...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T11:53:38+01:00
NaOH+HCl-->NaCl+H2O
H+ +OH- --->H2O

tutaj przereagowały ze sobą jony H+ i OH- a w roztworze pozostały jony Na+ i Cl-
1 5 1