Pomóżcie !! (;
Bardzo proszęę ! ;]
Normalnie błagaam was ! ;)
Potrzebuję na jutro , ale oczywiście zrobić nie umiem ; [[

Narysuj na kartce dowolny pięciokąt i znajdź jego odbicie symetryczne względem prostej :
a] przecinające dwa jego boki ,
b] zawierające jeden z boków ,
c] leżące poza pięciokątem .
oraz względem pkt ' S ' leżącego :
a] wewnątrz pięciokąta ,
b] na zewnątrz pięciokąta ,
c] zawierającego jeden z wierzchołków .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T10:17:08+01:00