Odpowiedzi

2010-01-21T17:03:05+01:00
Korzystamy z właności trójkata o kątach:30°, 60°, 90°
w którym zawsze przyprostokątne mają dł :
x (krótsza), x√3 (dłuższa),
a przeciwprostokątna 2x.
jeśli boki prostokata oznaczymy a(krótszy bok)
i b (dłuższy bok), to w trójkącie mamy:
½a i ½b
skoro ½a krótsza przyprostokątna, zaś ½b dłuższa przyprostokątna, to
½b=½a√3 /*2
b=a√3
Pole prostokąta obliczamy a*b
a*a√3=16√3cm² /:√3
a²=16cm²
a=4cm
b=4√3cm
Ob = 2a+2b=8cm+8√3cm=8(1+√3)cm
1 5 1