Odpowiedzi

2010-01-21T17:02:43+01:00
Cw - cieplo własciwe wody = 4187J/kgK
m - masa wody = 20 kg
t1 - temperatura wody = 20⁰C
t2 - tempertura wrzenia wody = 100⁰C
Q - ilość ciepla = cwmw(t2 - t1) = 4187 razy 20 razy 80 =
= 6699200 J = 6699,2 kJ