Odpowiedzi

2010-01-24T00:16:22+01:00
Oblicz dla jakich wartosci b i c rozwiazaniami rownania X kwadrat +bx+c=0 sa liczby 312 i 1 a dla jakich liczby -79 i 10

y = x² + bx + c = 0
x1 = 312
x2 = 1
Korzystam z postaci iloczynowej trójmianu kwadratowego
y = (x - x₁)(x - x₂)
y = (x -312)(x-1)
y = x² -x -312x + 312
y = x² -313x + 312
y = x² + bx + c = 0

dla b = -313 i c = 312 równanie y = x² + bx + c = 0 ma 2 rozwiazania x1 = 312 i x2 = 1


2)
y = x² + bx + c = 0
x1 = -79
x2 = 10

y = (x - x₁)( x -x₂)
y = (x +79) ( x -10)
y = x² -10x + 79x - 790
y = x² + 69x - 790
y = x² + bx + c = 0

dla b = 69 i c = -790 równanie y = x² + bx + c = 0 ma 2 rozwiazania x1 = -79 i x2 = 10
1 3 1