Mam za zadanie zrobić notatkę na temat co stało się 17 września 1939r! ( notatka jest na język polski ale jest to wydarzenie historyczne)

Notatka ma być zrobiona co najmniej 1,5 (najlepiej jak by miała od 1,5 do 2 stron w zeszycie!)
Notatka ma być zrobiona ręcznie nie kopiować z internetu!!!
Zadanie ma być zrobione do 22,01,2010r! do godziny 7:00.
Wybiorę najlepszą pracę :)

1

Odpowiedzi

2010-01-21T18:27:31+01:00
W nocy z dnia 16 na 17 września Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski. ówczesna władza nakazała Polakom aby nie walczyli z Armią Czerwoną, ponieważ wciąż obowiązywał pakt o nieagresji między Polską a ZSRR. Trzeba dodać że ZSRR bez wypowiedzenia wojny napadła na Polskę. Zrobiła to na podstawie innego paktu a mianowicie Paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939r. w Moskwie przez Joachima von Ribbentropa(minister spraw zagranicznych 3 rzeszy) i Wiaczesława Mołotowa(ministra spraw zagranicznych ZSRR). Rosjanie napadli dopiero 17 września, ponieważ dopiero wtedy podpisali rozejm z Japonią. Jako oficjalny pretekst podano rzekomy fakt, jakoby Polska praktycznie nie istniała, co było nieprawdą. ZSRR rzucił przeciw Polsce 617 588 żołnierzy i 4736 czołgów. Polacy otoczeni z jednej strony niemcami a z drugiej rosjanami nie mieli szans. Wciąż jednak liczono na pomoc Anglii i Francji. Polacy nawiasem mówiąc zawiedli się na Anglikach bo ci zrzucali na 3 Rzeszę ulotki zamiast bomb. Natomiast Francuzi zajęli kilka nieważnych strategicznie wiosek niemieckich z których się szybko wycofali.
Polski rząd nakazał armii odwet do Rumunii i Węgier. Nakazał też aby nie walczyli z bolszewikami.

O działaniach wojennych
ZSRR działało z 2 frontów: Białoruskiego i Ukraińskiego. Kierunkiem marszu wojsk było Wilno, Suwałki i Brześć nad Bugiem.
W dniach 18-19 września miała miejsce obrona Wilna przed nacierającymi wojskami sowieckimi. 20-21 września trwały ciężkie walki o Grodno. Bitwo o Grodno była brutalna. Armia Czerwona użyła zwykłych Polaków jako żywych tarcz przez natarciem artylerii.
Polska przegrała,a w Brześciu nad Bugiem odbył się zwycięski marsz Wehrmachtu i Armii Czerwonej.
28 września ZSRR i III Rzesza podpisały tzw. Traktat o granicach i przyjaźni który jest potocznie zwany jako 2 pakt Ribbentrop-Mołotow.

mam nadzieję że pomogłam. to nie jest z internetu :)


o lol ta Iza to ma z wiki na 100% ma tam w takich () ale kwadratowych te liczby.
3 3 3