Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:58:04+01:00
No więc strefa usług obejmuje:
-łączność
-transport
-handel
-administrację publiczną
-opiekę społeczną
-ochronę zdrowia
-edukację
-kulturę
-banki
-towarzystwa ubezpieczeniowe
-turystykę
-przedsiębiorstwa zaopatrucjące w wodę gaz i elektryczność

Proszę ;)
2010-01-21T18:30:33+01:00
Usługi to trzeci -po rolnictwie i przemyśle sektor gospodarczy,mający najwyższą dynamikę spośród nich.

Usługi obejmują działalność gospodarczą ,która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych,ale ma charakter świadczeń pewnych osób na rzecz innych osób.

Do sektora tego zaliczamy;
-transport
-łączność
-handel
-gospodarkę komunalną
-ochronę zdrowia
-oświatę
-administrację
-wymiar sprawiedliwości
-instytucje finansowe i ubezpieczeniowe
-turystyka
-fryzjerstwo

Rola usług w poszczególnych państwach rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym.W krajach rozwinietych w sferze usług zatrudnionych jest 50%ogółu pracujących.Udzial dochodu narodowego przekracza 60-70%.W krajach opóżnionych w rozwoju gospodarczym strefa usług jest słabiej rozwinięta ,lecz często odgrywa większą rolę niż przemysł.