1.Co to jest demokracja- wyjaśnij co oznacza obecnie.
2.Scharakteryzuj społeczeństwo obywatelskie.
3.Wypisz komu nie przysługuje prawo do udziału w referendum oraz prawo wybierania.
4.Kto może byc wybrany do sejmu i senatu RP, a kto na prezydenta.
5.Czym się zajmują związki zawodowe.
6.Kiedy związek zawodowy może ogłosic strajk?
7.co to są partie polityczne- scharakteryzuj partie lewicowe, centrowe i prawicowe.
8.Co to jest stowarzyszenie jakie stowarzyszenia istnieją w Polsce jak można je założyc.
9.Co to jest opinia publiczna?
10.Kto ma wpływ na Światopogląd człowieka?
11.Czym zajmują się środki masowego przekazu.Dlaczego mówimy, że jest to czwarta władza.
12.Po czym poznac, że gazeta czy stacja telewizyjna jest niezależna.
13.Jak Polacy zachowali narodową w zaboże: Pruskim, rosyjskim i austro-węgierskim
14.Kiedy działanie polityczne może byc ciekawe?
15.Gdzie można się czegoś dowiedziec na temat problemu który nas interesuje?Potrzebuje pilnie i jak najszybciej...:P z góry wielkie dzięki...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:19:57+01:00
1.system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe , w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.
2.Społeczeństwo składa się z pojedynczych ludzi, czyli jednostek. Ludzie są między sobą spokrewnieni. Uczestniczą w życiu politycznym i kulturalnym itp. Te właśnie związki łączące jednostki i grupy stanowią więzi społeczne, które decydują o istnieniu społeczeństwa. Ludzie różnią się między sobą usposobieniem, trybem życia, poglądami na otaczający świat, pozycją majątkową, itd. Społeczeństwo dzieli się na grupy. W społeczeństwie istnieje ich bardzo dużo. Niektóre są małe, inne liczą miliony członków. Każdy dorosły człowiek należy do kilku grup. Grupą społeczną jest rodzina, zakład pracy, związek wyznaniowy, partia polityczna, grupa przyjaciół o wspólnych zainteresowaniach. W społeczeństwie oprócz grup istnieją również zbiorowości : kryterium miejsca zamieszkania, kryterium społeczno- zawodowe, kryterium płci, wieku, wykształcenia, kryterium klasowo- warstwowe.
4. do sejmu - obywatel, ktory skonczyl 21 rok zycia
do senatu ( senator) OBYWATEL KTORY SKONCZYL 30 ROK ZYCIA
PREZYDENT0 OBYWATEL, KTORY SKONCZYL 35 ROK ZYCIA

5. ochrona interesów pracownikow, negocjacje z pracodawcami aby zapewnic pracownikom lepsze warunki pracy i wieksze pensje, organizowanie strajków, gdy negocjacje nei pomagaja
6. wtedy kiedy negocjacje z pracodawcai nie przynosza zadnych efektów
7. Partia polityczna- organizacja ktorej celem jest dazenie do zdobycia i wykonywania wladzy panstwowej ,poto aby moc zrealizowac swoj program polityczny
prawicowe - duza wartosc przykladaja do historii, tkaihc wartosci jak rodzina, naród, celem tej polityki jest realizacja intersu narodowego
centrowe - probuje wypracowac kompromis miedzy partiami lewicy i prawicy
lewicowe - manifestuja swoje przywiazanie do idei rownosci i sprawiedliwosci, prowadza polityke ochrony intersow slabszych i biedniejszych
8. stowazyszenie - pewna forma zrzeszenia sie obywateli, ktorzy pragne dazyc do osiagniecia jakiegos celu
Aby zalozyc stowazyszenie nalezy sporzadzic statut
11. zbieraja i rozpowszechniaja informacje dotyczace istotnych problemow zycia politycznego, kształtuja opinie publiczna, kontroluja poczynania organow wladzy