1. Oblicz masę węglanu wapnia jeśli w reakcji syntezy zużyto 25g tlenku wapnia i 15 dm³.

2.Andrzej Agata i Kasia postanowili napełnic balony wodorem . W tym celu Andrzej uzył 10g magnezu i 35 g kwasu solnego.
Agata 30g cynku i 20 g kwasu siarkowego VI.
Kasia 10g sodu i 12 g kwasu fosforowego V.
Oblicz które z nich uzyskało największą objętość wodoru i podaj jaka to była objętość .

1

Odpowiedzi

2010-01-21T19:07:14+01:00
Sprawdzamy, czego jest więcej CaO, czy CO₂:

CaO:
25g - x mol
56g - 1mol

x = 0,44 mol

CO₂:

15 dm³ - x mol
22,4dm³ - 1 mol

x = 0,66 mol

W niedomiarze jest więc CaO, więc do niego będziemy stosować obliczenia:

CaO + CO₂ -> CaCO₃
25g - xg
56u - 100u

x g = 44,64g

2.
Sprawdzamy niedomiar:

Mg:

10g - x mol
24g - 1 mol

x = 0,41 mol

HCl

35g - x mol
36g - 1 mol

x = 0,97 mol

HCl reaguje jednak w stosunku molowym 2:1, więc mamy:

0,97 / 2 = 0,48 mol.

Mg jest w niedomiarze.

Mg + 2HCl -> MgCl₂ + H₂
34g - xg
24u - 2u

xg = 2,83g

2,83g - x dm³
2g - 22,4 dm³

x dm³ = 31,69 dm³

Bardzo podobny tok rozumowania stosujemy w pozostałych przypadkach. Na początku sprawdzamy której substancji jest w niedomiarze, a następnie liczymy względem niej ilość wodoru wytworzonego.
2 1 2