Imagine you are studying at language school in the uk,usa. Write an e-mail to an English-speaking friend.
Wskazówki:
-Use the quetions in the Writing Help to think of ideas
-Write your e-mail. Write about:
* your ttrip to UK,USA
*the school, classes and teachers
*new friend
*a reason to finish the letter
Tylko z tłumaczeniem Pilne Pliss

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T22:14:54+01:00
Hello Alex,
How are things?
Now I'm learning in american language school.
At the beginning I was afraid a new situation. I was scary. But when I went to the campus I was happy. I started a new chapter of my life.

My new school is great. Theres is a big sports field. Maybe the building from the outside is not pretty but this is not important. The classes are equipment. The are maps, computers and another stuff.
My class is great. There are many advantages and opportunities. People in my class are so creative.
Also the teachers was the nice for me when I came here. They are teach good.

I met here a new friends. They are a great people. They are smart, creative, pretty and not selfish. I really like them.

Anyway I have to finish now. I must go becouse I go out with Katy and john. Regards.

Take care,
xyz

Cześć Alex,
Jak się masz?
Teraz uczę się w amerykańskiej szkole.
na początku byłam przestraszona nową sytuacją. Byłam przerażona. Ale kiedy jechałam na kampus byłam wesoła. Zaczynałam nowy rozdział mojego życia.

Moja nowa szkoła jest świetna. Jest tu wielkie boisko. Może budynek z zewnątrz nie jest ładny ale nie to jest tu najważniejsze. Klasy są wyposażone. są tu mapy komputery i inne rzeczy.
Moja klasa jest świetna, Jest tu wiele zalet i możliwości. Ludzie w mojej klasie są kreatywni.
Również nauczyciele byli dla mnie mili kiedy tu przyjechałam. Uczą dobrze.

POznałam tu nowych przyjaciół. Są to świetni ludzi. Są mądrzy, kreatywni, ładni, i nie samolubni, Naprawdę ich lubię.

No cóz musze już konczyć. Musze iśc poniewaz wychodzę dziś z Katy i Johnem. Pozdrowienia.

Trzymaj się,
zyx
17 4 17