Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T12:23:35+01:00
Oto kod:

program rownanie;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils;
var
a : Extended;
b : Extended;
x : Extended;

begin
Writeln('Program rozwiazauje rownanie ax+b=0');
Write('Podaj wartosc zmiennej A , a po spacji B: ');
Readln(a, b);
while (a=0) do //Sprawdzanie poprawnosci wejscia
begin
Writeln('Bledna wartosc zmiennej A!');
Write('Podaj dane ponownie: ');
Readln(a, b);
end;
x:=((b*(-1))/a);
Writeln('Rozwiazanie tego rownania to ', FloatToStrF(x, ffNumber, 32, 12)); //Obcinanie wyniku do 12 miejsc po przecinku
Write('Nacisnij ENTER aby zakonczyc...');
Readln;
end.

pozdro
kamas248
2010-01-22T16:36:59+01:00
Program rownanie;
var a, b: real;

begin
-------write ('Podaj a: ');
-------read (a);
-------write ('Podaj b: ');
-------read (b);

-------if a <> 0 then
-------begin
--------------c = - b/a
--------------writeln ('Rozwiazaniem rownania ', a, 'x + ', b,' jest ', c);
-------end
-------else if b := 0 then
------------begin
-------------------writeln ('Rownanie nieoznaczone. Zbiorem rozwiazan rownania ', a, 'x + ', b,' jest zbiór liczb rzeczywistych');
------------end
------------else writeln ('Rownanie jest sprzeczne. Zbiorem rozwiazan rownania ', a, 'x + ', b,' jest zbiór pusty');

-------readln;
end;

UWAGI!
Znaki '-' nie należą do kodu, przed wklejeniem do kompilatora trzeba je usunąć (poprawiają przejrzystość kodu, tu się nie da dać tabulatora). Instrukcja i 'readln' na końcu kodu w zasadzie nie jest potrzebna, ale dzięki niej program od razu po wczytaniu danych nie zamknie się tylko poczeka na naciśnięcie ENTER i będzie można zobaczyć wynik.

w razie pytań pisz na pw