Zad.1
Jedna z krawędzi prostopadłościanu ma długość 8½ cm. Druga krawędź stanowi ⁸/₁₇ jej długośći pierwszej, a trzecia jest o 2¹/₂ cm dłuższa niż pierwsza. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu

zad.2
Z pięciu jednakowych sześcianów o krawędzi 3cm ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu oraz łączną długość jego krawędzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:11:27+01:00
1.Perwsza krawędz 8,5
Druga krawędz- 8/17*8,5=8/17*17/2=4
trzecia rawędz 8,5+2,5=11
p= 2*8,5*4+ 2*4*11+2*8.5*11=68+88+187=343