Odpowiedzi

2010-01-21T21:52:01+01:00
W Białorusi używają języków: białoruskiego, rosyjskiego, polskiego i ukraińskiego. Językami urzędowymi są białoruski i rosyjski. Stolicą jest Mińsk. Ustrojem politycznym jest republika prezydencka. Głową państwa jest prezydent Aleksander Łukaszenka, szefem rządu natomiast premier Siarhiej Sidorski. Dominuje tam prawosławie. Białoruś graniczy od zachodu z Polską, od północy z Litwą i Łotwą, od wschodu z Rosją i od południa z Ukrainą. Bez dostępu do morza. Kultura białoruska nie może się swobodnie rozwijać w granicach kraju. Prezydent skutecznie dusi w zarodku wszelkie ogniska wolnomyślicieli, w których rozwinąć może się działalność opozycyjna m.in. zamknięto Uniwersytet Humanistyczny oraz inne szkoły gdzie językiem wykładowym był białoruski.
Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 60,4% powierzchni kraju, użytki zielone, głównie urodzajne pastwiska - 14%, grunty orne 31%. Uprawia się: zboża (żyto, owies, jęczmień, pszenica, gryka), konopie, tytoń, chmiel, len, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny pastewne, owoce (jabłonie), warzywa. Wskutek wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 znaczne obszary rolne w południowo-wschodniej części kraju zostały silnie skażone i nie są wykorzystywane rolniczo. Rozwinięta hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz zwierząt futerkowych i pszczelarstwo. Rozwinięte leśnictwo
Etniczni Białorusini stanowią 81,2% ogółu ludności Białorusi. Następną grupą etniczną są Rosjanie (11,4%), Polacy (3,9%) i Ukraińcy (2,4%).

Pozdrawiam ;)
3 1 3