Odpowiedzi

2010-01-22T01:45:34+01:00
Witaj
10a.Zakładamy, że sprawność trafo jest 100% i że indeks 1 jest dla pierwotnego, a 2 dla wtórnego uzwojenia. Jeśli tak, to :
P1 = P2 ale P1 = U1*J1 a P2 = U2*J2
U1*J1 = U2*J2
U2 = U1*J1/J2 U2/U1 = J1/J2 = 1/3 lub U2 = 1/3 U1 czyli trafo obniża napięcie
10b. U2 = 1/3*U1 = 1/3*210V = 70V
10c.wzór trasformatorowy mówi, że: U2/U1 = J1/J2 = n2/n1
n2/n1 = U2/U1
n1 = n2*U1/U2 = 60zwojów*210V/70V = 180 zwojów

pozdrawiam
czarnadziura
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T02:07:20+01:00
Załóżmy, że jest to transformator idealny (o sprawności 100%).
Ogólny wzór mówi (indeks 1 dotyczy uzwojenia pierwotnego, indeks 2 - wtórnego):

U₂/U₁ = I₁/I₂ = n₂/n₁

gdzie:
U - napięcie
I - natężenie
n - liczba zwojów

10]
a)
Z treści zadania wynika, że I₁/I₂ = 1/3. Stąd:

U₂/U₁ = 1/3 / * U₁
U₂ = U₁/3

czyli:
transformator ten zmniejszy trzykrotnie napięcie

b)
U₁ = 210 V

Po podstawieniu do przekształconego wzoru wyżej:

U₂ = 70 V

c)
n₂/n₁ = 1/3 / * 3 * n₁
3 * n₂ = n₁

ponieważ:
n₂ = 60

mamy:

n₁ = 180
1 5 1