Odpowiedzi

2010-01-22T01:33:33+01:00
Oblicz F działającej na pocisk w lufie o m=2gramy, który wylatuje z v=400m/s. Dłg. lufy = 0,5m.


Najpierw należy wyliczyć czas przelotu przez lufę (a potem przyspieszenie) pocisku z przekształconego wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej oraz ze wzoru na przyspieszenie:

s = at²/2
a = Vk/t

s = Vkt/2
t = 2s/Vk

t = 0,0025 s

stąd przyspieszenie:

a = 160 000 m/s²

Z II zasady dynamiki Newtona mamy:

F = m * a

gdzie:
F - siła
m - masa
a - przyspieszenie

Po podstawieniu danych:
m = 2 g = 0,002 kg
a = 160 000 m/s²

F = 320 N

Na pocisk działa siła 320 N.