Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T18:22:39+01:00
2) NaNO₂ +2 KMnO₄ +2 KOH →NaNO₃ + 2K₂MnO₄ + H₂O

azotan ( III) sodu+ manganian (VII) potasu + wodorotlenek potasu→azotan ( V) sodu +manganian (VI) potasu + woda

1) 2KMnO₄ + 3NaNO₂ + H₂O→2 MnO₂ + 3NaNO₃ +2 KOH

manganian (VII) potasu + azotan ( III) sodu + woda→tlenek manganu (IV) + azotan ( V) sodu + wodorotlenek potasu
4 5 4