Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T12:06:43+01:00
1)
∛(-9 - 7/27) = ∛(-243/27 - 7/27) = ∛(-250/27) = ∛(-250)/∛27 =
= ∛(-125 *2)/3 = [∛(-125) * ∛2]/3 = (-5 * ∛2)/3

2)
√(x + 1)/(x - 2)

Założenie 1.
Nie jest możliwe dzielenie przez zero, więc mianownik tego ułamka nie może być równy zero, więc

x - 2 ≠ 0
x ≠ 2

Założenie 2
Nie można wyciągnąć pierwiastka kwadratowego z liczby mniejszej od zera (ujemnej), więc liczba pod pierwiastkiem musi być nieujemna, więc

X + 1 >= 0
x >= -1

Czyli biorąc pod uwagę OBA założenia dostajemy:

x ∈ <-1; +nieskończoność) - {2}

lub w inny sposób zapisu

x ∈ <-1; 2) suma (2; +nieskończoność)
1 5 1