1.Jeden z równoległobokó jest 4 razy dłuższy od drugiego.Obwód równoległoboku wynosi 65 cm.Oblicz długość boków tego czworokąta.
2.miara kąta rozwartego równoległoboku jest 5 razy większa od miary kąta ostrego.Oblicz miary kątów tego czworokąta.
3.W trojkącie prostokątnym miara jednego z kątów ostrych jest dwa razy większa od miary drugiego kąta ostrego.Oblicz miary kątów tego trójkąta.
4.W pewnym trójkącie miara drugiego kata jest 2 razy większa od miary pierwszego kąta.Miara trzeciego kąta jest 3 razy większa od miary pierwszego kąta.Oblicz miary kątów tego trojkąta.
5.podaj miarę kata rozwartego jaki tworzą wskazówki zegara o godzinie 14.30.

2

Odpowiedzi

2010-01-22T17:38:37+01:00
1) jeden bok ma 6,5 a drugi 4*6,5 = 26
2)jeden kąt 15 a drugi 75
3)30, 60, 90
4)15, 30, 45
5) nie mam w domu zegarka
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T18:32:04+01:00
1)
x - długość jedengo boku
4x- długość drugiego boku
65 - obwód równoległoboku
2x + 8x = 65
10x = 65 /: 10
x = 6,5
4x = 26
2)
x - kąt ostry
5x - kąt rozwarty
360 - Miara wszystkich kątów

2x + 2(5x) = 360
12x = 360 /: 12
x = 30

Kąt ostry wynosi 30 stopni a rozwarty 150 stopni.
3)

90 - kąt prosty
x - kąt ostry

x + 2x + 90 = 180
3x = 180 - 90
3x = 90
x = 30

Kąty w tym trójkącie to 90 , 60 , 30
4)
180 - Miara kątów w trójkącie
x - 1 kąt
2x - 2 kąt
3x - 3 kąt
6x = 180
x = 30

Kąty w tym trójkącie to 90 , 60 , 30
5)
95 stopni
4 4 4