Odpowiedzi

2010-01-22T18:11:50+01:00
Trzęsienie zimi to gwałtowne naruszenie stabilności powierzchni ziemi. Powstaje na skutek ruchów litosfery.
Natężenie trzęsień podaje się najczęściej w skali richtra.

Trzęsienia ziemi można podzielić ze względu na:
- przyczynę
- wybuchy wulkanów
- głębokość źródła trzęsienia
- częstotliwość występowania

Trzęsienia wywołują wielkie zniszczenia, zabijają ludzi.

2 4 2
2010-01-22T18:34:34+01:00
Trzęsienia ziemi są to naturale wstrząsy i drgania skorupy ziemskiej spowodowane rozchodzącymi się wewnętrz Ziemi sprężystmi falami wywołanymi przez czynniki naturalne (np. kolizyjne przemieszczenia mas skalnych w litosferze głównie w brzeżnych strefach płyt tektonicznych, wybuchy wulkanów) lub w wyniku działalności człowieka (np. zawały górnicze, podziemne eksplozje nuklearne).
2 5 2