Zad.2
Motocykl jadący z prędkością v0=72km/h zaczął hamować z opóźnieniem a=2 m/s2 . Oblicz czas hamowania motocykla do momentu zatrzymania. Podaj wartości prędkości motocykla po 4 s i po 8 s hamowania.
zad.1
Oblicz drogę hamowania motocykla, o którym była mowa w zadaniu 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:43:29+01:00
A=v/t
t=v/a
72km/h=72000m:3600s=20m/s
t=20m/s:2m/s²
t=10s
v=v₀-at - predkość po 4s
V=20m/s-2m/s²×4s
v=12m/s
v=20m/s-2m/s²×8s
v=4m/s - prędkość po 8s
s=at²/2
s=2m/s²×100s²:2
s=100m
5 3 5