Odpowiedzi

2010-01-22T22:25:33+01:00
Dane:
alken o 4 atomach C w cząsteczce to:C4H8,obliczamy masę molową:butenu(butylenu),M C4H8=4*12[g/mol]+8*1[g/mol]=56[g/mol],obliczamy %C;%C=(48/56)*100%=85,7[%]C,
%H=(8/56)*100%=14,3[%]H
b) ten alkan to etan:C2H6,obliczamy masę molową:
M C2H6=2*12[g/mol]+6*1[g/mol]=30[g/mol],liczymy%C;
%C=(24*100%)/30=2400/30=80%C,
%H=(6*100%)/30=600/30=20[%]H.