1. Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność :
a) 0,75x - (2x + 0,5) > -0,375 - x
b) -8x +2(x - 2) > 2 - 3x

2.Podaj wszystkie liczby naturalne, które nie spełniają nierówności
1,25(x + 1)(x - 1) + (x + 1)² > 0,25(3x - 2)² + 20,25

2

Odpowiedzi

2009-10-02T19:42:35+02:00
1. a/ ¾x - 2x - ½ > - ⅜ - x
¼x > ⅛ /×4
x > ½
0
b/ -8x + 2x -4 >2 - 3x
-3x > 6 /÷-3
x < -2
-1
2. 1¼x² - 1¼ + x² + 2x + 1 > 2¼x² - 3x + 1 + 20¼
5x > 21½
x > 4,3
0,1,2,3,4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T20:19:47+02:00
1. a
¾x - 2x - ½ > - ⅜ - x
¼x-x>-3/8 +1/2
-3/4x > ⅛
x < 1/3
0
b/ -8x + 2x -4 >2 - 3x
-3x > 6 /÷-3
x < -2
-1
2. 1¼x² - 1¼ + x² + 2x + 1 > 2¼x² - 3x + 1 + 20¼
5x > 21½
x > 4,3
0,1,2,3,4