Odpowiedzi

2010-01-24T11:59:40+01:00
Następcze: przebiegające w dwóch etapach zmydlanie szczawianu dietylowego wodorotlenkiem sodowym, reakcje łańcuchowe, procesy wchłaniania i eliminacji leków z ustroju.
Równoległe: nitrowanie toluenu, nitrowanie fenolu, chlorowanie fenolu.