Odpowiedzi

2010-01-23T14:54:11+01:00
Na przylądku Czeluskin 77°'43N
21.03, 23.09
h=(90°-77°43')=12°17'
22.06
h=(90°-77°43')+23°27'=35°44'
22.12
h=(90°-77°43')-23°27'=-11°10' poniżej horyzontu (noc polarna)
Przylądku Piai 1°16′N
21.03, 23.09
h=(90°-1°16′)=88°44'
22.06
h=(90°+1°16′)-23°27'=67°49'
22.12
h=(90°-1°16′)-23°27'=65°17'