Mitologia grecka.

1. Czym był Chaos? jak rodziło się życie na ziemi?
2. Dlaczego doszło do wojny bogów? jak podzielili władzę na świecie?
3. Jaką rolę odegrał Prometeusz w życiu ludzi?
4. Porównaj biblijną i mitologiczną wersję stworzenia świata i człowieka.
5. Przeczytaj „Mit Prometeusza” M. Głowińskiego /str.29 podręcznika/ i odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem.
6. Wyjaśnij przyczyny wojny trojańskiej. Wskaż, jak ludzkie losy splatały się z boskimi.
7. Kim był Homer? O czym opowiada „Iliada”, a o czym „Odyseja”?
8.Przeczytaj pojedynek Achillesa z Hektorem /str.13 w podręczniku/ i scharakteryzuj obydwu przeciwników.
9. Zdefiniuj własnymi słowami pojęcie eposu.
10. Przeczytaj mit o Edypie. Zwróć uwagę na rolę przeznaczenia w życiu człowieka.
11 .Po zapoznaniu się z treścią „Antygony”Sofoklesa przedstaw przyczyny i skutki konfliktu między Kreonem a Antygoną.
12.Rozważ, kto ponosi odpowiedzialność za nieszczęścia, jakie dotknęły bohaterów
dramatu.
13.Wyjaśnij pojęcia: wina tragiczna. tragizm, tragedia, katharsis.
14. Wymień najbardziej znanych filozofów greckich i główne działy filozofii./str. 39 -41 w
podręczniku.
15. Zapoznaj się z pieśniami Horacego /str.46 -48 w podręczniku/ zapisz zawarte w nich sentencje.
16. Zapamiętaj pojęcia: monoteizm. politeizm, mit, fatum, epikureizm, stoicyzm.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T13:54:31+01:00
1. Chaos był wielką pustką, z której zrodziły się dwa bóstwa- Uranos(niebo) i Gaja(ziemia).
3.Prometeusz stworzył człowieka ulepiwszy go z gliny pomieszanej ze łzami. Duszę zaś dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca. Mądry tytan uczył ludzi umiejętnego używania ognia, sztuk i rzemiosł.
14. Najbardziej znani filozofowie Greccy:
a). Sokrates
b). Platon
c). Zenon z Kition
d). Arystoteles
e). Epikur z Samos
Główne działy filozofii:
a). ontologia,
b). epistemologia,
c). logika,
d). etyka,
e). aksjologia,
f). estetyka
9. Epos jest to jeden z głównych i najstarszych gatunków epiki.
1 5 1