Jak się liczy rozciągłość południkową w km?( w oparciu o współrzędne geograficzne )
zad.2 Obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach. ---Jak się oblicza??
zad.3 Ciepłe i zimne prądy morskie-jakie wyróżniamy?
zad.4 Jak się oblicza czas słoneczny?
Wyjasnij pojęcie: katarakta, system rzeczny,lądolód, atol

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T08:50:05+01:00
1.musimy odjąć od siebie współrzędne
np.54 stopnie 50 sekund N minus 49 stopnie i 00 sekund N=5 stopni i 50 sekund
i aby uzyskać wynik w km ,należy
5 stopni pomnożyć razy 111,1 km,a sekundy razy 1,85 km
i tak wyjdzie wynik w km
bo 1 stopień to 111,1 km
a 1 sekunda to 1,85 km


2. musimy odjąć od siebie współrzędne
np.54 stopnie 50 sekund N minus 49 stopnie i 00 sekund N=5 stopni i 50 sekund
i tak uzyskamy wynik w stopniach

3.ciepłe- prąd północnorównikowy, równikowy wsteczny, mozambicki, gwinejski, brazylijski, zatokowy, północnoatlantycki.

zimny- prąd bengulski, kanadyjski, grenlandzki, labradorski, antarktyczny, okołobiegunowy, dryf Wiatrów Zachodnich

4.
a)odszukujemy na mapie obiekty geograficzne,między którymi obliczmy różnice czasu.
b)odczytujemy ich dł.geograficzną.
c)jeżeli obiekty znajduja się na jednej półkuli,wówczas od większej długości odejmujemy mniejszą.Jeżeli obiekty są na dwóch różnych półkulach-ich długość dodajemy.
d)otrzymujemy różnice w stopniach między obiektami.Wiemy,że 1 stopień to 4 minuty.Dlatego otrzymaną różnice mnożymy przez 4.
e)Otrzymujemy różnice czasu miedzy obiektami geograficznymi.Jeżeli istnieje potrzeba to minuty zamieniamy na godz. i min.
f)Jeżeli chcemy uzyskać godz. w punkcie wysuniętym bardziej na wsch. to otrzymaną różnice czasu dodajemy.Jeżeli chcemy obliczyć godzinę w punkcie bardziej wysuniętym na zach. to otrzymaną różnice odejmujemy.
g)Podajemy odpowiedż.

5.kataraka-typ wodospadu.
system rzeczny-jest to jakaś główna rzeka z jej wszystkimi dopływami.
lądolód-jakaś gruba warstwa lodu pokrywająca ziemie.
atol-płaska wyspa koralowa położona na oceanie.


Pozdrawiam i licze na naj:)
1 4 1