Od pociągu jadącego z V=36 km/h odczepił się ostatni wagon, który poruszał się dalej ruchem jednostajnie opóźnionym. Oblicz opóźnienie wagonu i drogę jaką przejechał, jeżeli pociąg od chwili odczepienia wagonu do chwili zatrzymania przejechał 1200 m.

1

Odpowiedzi

2010-01-23T17:05:02+01:00
Czas zatrzymywania się wagonu będzie równy czasowi jaki poiąg potrzebuje do przejechania 1200m
V=36km/h=10m/s
S=Vt
t=S/V
t=1200/10=120s

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym
S=Vot-at²/s
gdzie:
Vo=10m/s
a=ΔV/t
a=10/120=0,08m/s² ->opóźnienie wagonu

S=10*120-0,08*120²/2=1200-576=624m -> droga zatrzymywania się