Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T23:35:21+01:00
A) utworzenie Księstwa Warszawskiego, ustanowienie Konstytucji, władza ustawodawcza - sejm dwuizbowy, wykonawcza - król saski Fryderyk August i Rada Stanu - projekty uchwał
b) równość wszystkich wobec króla i wolność osobista chłopów, zbliżenie się społeczeństwa polskiego do Francji
c) zetknięcie się z kulturą francuską i wprowadzenie niektórych jej elementów do Polski
d)mniejszy udział rolnictwa z powodu gwarancji w Konstytucji, iż chłopi mogą bez przeszkód opuszczać wieś i szukać innego zajęcia, modernizacja rolnictwa i przemysłu wymuszona trudną sytuacją gospodarczą