Odpowiedzi

2010-01-23T23:50:33+01:00
Zwrotki według oryginalnego rękopisu J.Wybickiego

Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski.

W ref. autor nawiązuje do utworzonych we Włoszech w 1797 roku Legionów Polskich pod dowództwem gen. Henryka Jana Dąbrowskiego

Druga zwrotka nawiązuje do Potopu Szwedzkiego z XVIIw. i sławnego hetmana Stefana Czarnieckiego

Trzecia zwrotka nawiązuje do wojen napoleońskich z pompcą których mieliśmy odzyskać niepodległość

W czwartej zwrotce autor mówi o połączeniu sił w walce z zaborcami

Piąta zwrotka to oczekiwanie ludności w kraju na nadejście wojsk polskich będących na uchodźctwie

W szóstej zwrotce J. Wybicki nawiązał do Tadeusza Kościuszki,który zwyciężył bitwę pod Racławicami w czasie powstania w 1794 r. Wyraził również ufność w Opatrzność Bożą.

1 4 1