Pan Kowalski otrzymał kredyt w banku, oprocentowany w wysokości 10% w stosunku rocznym.Po dwóch kwartałach jego dług wraz z odsetkami wyniósł 21000zł.Po jakim czasie Pan Kowalski powinien zwrócić pieniądze do banku, aby jego dług nie przekroczył 21500zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T21:14:57+01:00
X - wartość kredytu
10% - oprocentowanie w skali roku t. 12 m-cy t. w skali 4-ech kwartałów
dług z odsetkami po upływie 2 kwartałów wynosi 21000 zł
========================================
21.000,00 = X x 1,05
X = 21000/ 1,05
X = 20.000,00 zł wartość kredytu
odsetki przez 2 kwartały - 21.000,00 - 20.000,00 = 1.000 ,00 zł
Wartość kapitału i odsetek w cyklu rocznym = 20.000,00 + 10% z 20.000,00 = 22.000,00 zł
Odsetki za 4 kwartały = 2.000,00 zł
wartość odsetek po upływie 3 kwartałów = 2000,00 x 3/4 = 1500,00 zł
1500 + 20000 = 21.500,00 zł - to granica wyznaczona w treści zadania
Odpowiedż:
Należy spłacić kredyt + odsetki równo z upływem trzeciego kwartału od chwili
pobrania kredytu.
atb
4 3 4