Na lekcji techniki uczniowie budowali modele sześcianów i czworościanów foremnych. Używali do tego patyków długości 10 cm. Zbudowali 7 brył z 60 patyków. Ile modeli każdego rodzaju zbudowali??

x - ilość sześcianów
y - ilość czworokontów

{x+y=7
{12x+6y=60

prosze o dokończenie szybko:****

2

Odpowiedzi

2009-10-01T19:00:19+02:00
Zadanie
x +y = 7
12x + 6y= 60

Z pierwszego równania mamy : x = 7-y , podstawiamy do drugiego:

12 ( 7-y) +6y = 60
84 - 12y +6y =60
- 6y = 60 - 84
-6y = - 24 /:(-6)

y=4 , a x = 7-4 = 3
Rozwiązanie : x= 3, y=4.
1 5 1
2009-10-01T19:20:34+02:00
X+y=7
12x+6y=60

x=7-y
12(7-y)+6y=60

x=7-y
84-12y+6y=60

x=7-y
-12y+6y=60-84

x=7-y
-6y=-24 /÷(-24)

x=7-y
y=4

x=7-4
x=3

x=3
y=4

albo prościej

x+y=7 /× (-12)
12x+6y=60

-12x-12y=84
12x+6y=60

-12x-12y+12x+6y=-24 (x się skraca)
-12y+6y=-24
-6y=-24
y=4

x+y=7
x+4=7
x=7-4
x=3

x=3
y=4


1 1 1