Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zobojętniania wodorotlenków potasu i baru kwasami siarkowodorowym i azotowym(V).

a) KOH + H(indeks na dole=2)------>.......
.........................
.........................
b)Ba(OH)[indeks na dole=2] + H(indeks na dole=2)S------>..
.........................
..................
c)................
...........----->K(plus na górze) + NO(indeks na dole=3)(na górze minus) + H(indeks na dole=2)O

d) ............
...........
OH(minus na górze)+ H(plus na górze)----->H(indeks na dole=2)O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T16:02:21+01:00
1) 2KOH + H₂S ----> K₂S + 2H₂O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ -----> 2K⁺ + S²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ------> 2H₂O | :2
OH⁻ + H⁺ ------> H₂O
2) Ba(OH)₂ + H₂S ----> BaS + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ -----> Ba²⁺ + S²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ------> 2H₂O | :2
OH⁻ + H⁺ ------> H₂O
3) KOH + HNO₃ -----> KNO₃ + H₂O
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻ ----> K⁺ + NO₃⁻ + H₂O
OH⁻ + H⁺ -----> H₂O
4) Ba(OH)₂ + 2HNO₃ ----> Ba(NO₃)₂ + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ -----> Ba²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ -----> 2H₂O | :2
OH⁻ +H⁺ -----> H₂O

Mam nadzieję że pomogłam.