W czasie wycieczki odwiedziliśmy również ogród zoologiczny . Ogród ma kształt prostokąta o bokach 220m x 300m . Połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych , 30% terenu zamieszkują ptaki , pozostała część terenu należy do zwierząt wodnych , Oblicz ile metrów kwadratowych zajmują tereny dla zwierząt wodnych

2

Odpowiedzi

2010-01-24T14:50:06+01:00
Wybieg dla zwierząt lądowych zajmuje 33000m2
ptaki zamieszkują 19800m2
zwierzęta wodne zajmują 13200m2
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:57:08+01:00
Oznaczymy jako x wybiegi dla zwierząt lądowych, a jako y ptaki
Pole ogrodu= 300m × 220m=66000m²

x=0,5×66000m²
x=33000m²

y=0,3×66000m²
y=19800m²

Zwierzęta wodne:
66000m² - (33000m²+19800m²)=13200m²
28 4 28