Odpowiedzi

2009-10-01T21:44:32+02:00
Wyznaczam środek okręgu, który jest środkiem odcinka AB:

O = ( 4/2 ; 4/2) = (2,2)

wyznaczam promień, który jest długością odcinka AO:

r = √2²+2² = √8 = 2√2

równanie okręgu:
(x-x₁)² + (y-y₁)² = r²

więc:
(x-2)² + (y-2)² = 8
2009-10-01T22:35:47+02:00
Wyznacz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB: A(0,0), B(4,4)
aby wyznaczyc równanie okręgu trzeba znac Srodek okręgu i jego promień.
Środek jest w połowie średnicy, a promień jest równy połowie długości średnicy
AB
wtedy mamy:(x-a)²+(y-b)²=r², gdzie środek S=(a,b), r-promień

S=(0+4/2,0+4/2)
S=(2,2)
IABI=√(4-0)²+(4-0)²
IABI=√16+16
IABI=√32
IABI=4√2
r=1/2IABI=2√2
równanie okręgu:
(x-2)²+(y-2)²=8
2 5 2