Z.8
Pewien pierwiastek zawiera 79% izotopu o liczbie masowej 24, 10% izotopu o liczbie masowej 25 i 11% izotopu o liczbie masowej 26. Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

z.9
Pewien pierwiastek zawiera 96,02 % izotopu o liczbie masowej 32, 0.75% izotopu o liczbie masowej 33, 4.21% izotopu o liczbie masowej 34u, i 0,02% izotopu o liczbie masowej 36. Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

Plisssss .!

3

Odpowiedzi

2010-01-24T17:13:08+01:00
8.
a1 x a1 % + a2 x a2 % + a3 x a3 % | 100 %
24 x 79 % + 25 x 10 % + 26 x 11 % ! 100 % = 1896 + 250 + 286 |100 % = 24,32u

Jest to magnez


9.
32 x 96, 02% + 33 x 0,75% + 34 x 4,21 / 100% = 3072,64 + 24,75 +143,14 =32,4253 u
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T18:02:37+01:00
A1 izotop 1
a2 izotop 2
a3 izotop3

M=(a1 x a1 % + a2 x a2 % + a3 x a3 % ): 100 %
M=(24 x 79 % + 25 x 10 % + 26 x 11 % ): 100 % = (1896 + 250 + 286 ):100 % = 24,32u

jest to Mg magnez


9.
a1 izotop 1
a2 izotop 2
a3 izotop3

M=(a1 x a1 % + a2 x a2 % + a3 x a3 % ): 100 %
M=(32 x 96, 02% + 33 x 0,75% + 34 x 4,21) : 100% =( 3072,64 + 24,75 +143,14):100% =32,4253 u

jest to S siarka
2010-01-24T18:02:57+01:00
Zadanie 8

(24*79 % + 25*10 % + 26*11 % )/100 % = (1896 + 250 + 286)/100 % = 24,32u

Odp.Magnez


zadanie 9
(32*96, 02% + 33*0,75% + 34*4,21)/100% = 32,4253 u

Odp.Siarka