Odpowiedzi

2009-10-01T21:34:36+02:00
Pole kwadratu jest sumą pól prostokątów o bokach długości7,2 cm i 3,6 cm oraz2,82 cm i 5,65 cm. Oszacuj długość boku z dokładnością do jednego centymetra.
1. Najpierw obliczmy pola prostokątów.
Pole 1 prostokąta=7,2 x 3,6 = 25,92 cm2
Pole 2 prostokąta=2,82 x 5,65 = 15,933cm2
1. Obliczamy bok kwadratu.
Jeśli pole kwadratu równe jest 25,92 cm2 + 15,933cm2= 41,853cm2, a pole kwadratu obliczamy ze wzoru a², gdzie a jest bokiem, to bok kwadratu równy jest
a²=41,853
a=√41,853
a=6,469389461≈6 centymetrów
2009-10-01T23:49:01+02:00
Pole kwadratu jest sumą pól prostokątów o bokach długości7,2 cm i 3,6 cm oraz2,82 cm i 5,65 cm. Oszacuj długość boku z dokładnością do jednego centymetra.
P kwadratu=7,2 cm x 3,6 cm +2,82 cmx5,65 cm
P=15,92 cm²+15,933 cm²
P=31,853 cm²
a-długość boku kwadratu
a²=31,853 cm²
a=√31,853 cm²
a=5,6..≈6 cm