Odpowiedzi

2010-01-24T18:41:00+01:00
HBr-kwas bromowodorowy
HCl- kwas chlorowodorowy (solny)
H₂S- kwas siarkowodorowy
HClO₄- kwas chlorowy (VII)
KI- kwas jodowodorowy
HClO- kwas chlorowy (I)