Ile gramów znajduje się w:
a) 0,5 molu tlenu atomowego
b)0,5 molu tlenu cząsteczkowego
c)2,0 mola wapnia

Oblicz ile gramów poszczególnych substancji należy odważyć aby próbki zawierały:
a) 2 mole żelaza, Fe
b)3 mole kwasu siarkowego, H2SO4
c)4 mole azotanu (V) wapnia, Ca(NO4)2

1

Odpowiedzi

2010-01-24T17:16:03+01:00
Zad.1
a)
1 mol O - 16g
05,mola O - x g
-------------------
x=8g

b)
1 mol O2 - 16g*2 O2
0,5 mola O2 - x g
--------------------------
x=16g

c)
1 mol Ca - 40g Ca
0,2 mola Ca - x g Ca
------------------------
x= 8 g Ca

Zad.2
a)
2 mol Fe - xg
1 mol Fe - 56 g
---------------------
x=112 g

b)
M(H2SO4)=2*1g/mol + 32g/mol + 4*16g/mol = 98 g/mol
1mol H2SO4 - 98 g H2SO4
3 mole H2SO4 - xg
------------------------------
x=294 g

c)
M(Ca(NO3)2)=40g/mol + 2*14g/mol+6*16g/mol=164g/mol
1 mol Ca(NO3)2 - 164 g
4 mole Ca(NO3)2 - xg
-------------------------
x=656g