Odpowiedzi

2010-01-24T18:52:24+01:00
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,Międzynarodowy pakt Praw obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Nie mam instytucji