Odpowiedzi

2010-01-24T17:11:02+01:00
Środki poetyckie:
epitety
uosobienie
ekslmacja(zdanie wykrzyknikowe)
pytania rytoryczne
apostrofa
anafora
metafora "hojna rzkea"

budowa
sylabiczny
strofowy
13 zgloskowiec 7+6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T17:20:35+01:00
Epitety- określają rzeczowniki- przymiotnika; działają na wyobraźnię

Porównanie- udowadnia pewne właściwości rzeczy, zjawisk itp. na podstawie jakiegoś podobieństwa; łączniki jak, jakby, niby, jako, na kształt

Przenośnia- (metafora) łączy wyrazy i zmienia ich znaczenie

Apostrofa- bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś z prośbą o coś

Anafora- powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań, wersów, strof

Personifikacja- (uosobienie) nadaje zjawiskom przyrody, zwierzętom, rzeczom, roślinom cechy jedynie ludzkie

Antropomorfizm- przypisywanie przyrodzie żywej i martwej ludzkich cech i motywów postępowania; wyobrażanie sobie bogów na podobieństwo człowieka

Onomatopeja- (dźwiękonaśladownictwo) naśladowanie rozmaitych odgłosów za pomocą dźwięków mowy

Peryfraza- zastąpienie nazwy lub wyrażenia przez rozbudowany równoważnik znaczeniowy

Przerzutnia- rozdzielenie zdania lub cząstki składowej między koniec jednego wersu i początek drugiego

Animizacja- (ożywienie) nadaje przedmiotom i zjawiskom cechy istot żywych

Oksymoron- zestawienie wyrażeń o przeciwnym znaczeniu, pełniące funkcje metafory lub paradoksu

Epifora- powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kilku kolejnych wersów, zdań, zwrotekPrzykłady z pieśni:
-przerzutnia
1 4 1