Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T17:53:33+01:00
ISLAM
Islam jest wielką religią, która obecnie liczy ponad 700 milionów wyznawców (czyli ok. 20% ludności świata). Islam z chwilą swego powstania zaczął nową epokę w historii ludów, które go przyjęły. Ogromną zasługą Mahometa było to, iż potrafił on zmobilizować i zjednoczyć w imię nowej religii, w jedną społeczność, w jedno państwo. Można więc śmiało powiedzieć, że Mahomet był nie tylko prorokiem nowej religii- islamu, lecz również twórcą narodu arabskiego, który miał zacząć niebawem swoją wielką, pełną sukcesów historię. W późniejszym okresie historycznym do religii islamu dołączyły także inne ludy - Persowie, Turcy, Mongołowie i Hindusi. Islam stał się religią uniwersalną. W ten sposób powstała jedna, choć wielonarodowa, wielka „społeczność muzułmańska”, która, mimo różnorodności swoich wyznawców, wykazuje pewną jednolitość.
Każdego wyznawcę islamu obowiązują:
1) szahada (czyli publiczne wyznanie wiary)
2) salat (modlitwa 5 razy dziennie)
3) zakat (jałmużna na rzecz gminy muzułmańskiej)
4) saum (W czasie miesiąca ramadan od wschodu do zachodu słońca obowiązuje ścisły post - to znaczy nie wolno ani jeść, ani pić, kłamać, a także palić tytoniu i odbywać stosunków seksualnych. Po zachodzie słońca post nie obowiązuje)
5) hadż (pielgrzymka do Mekki) Obowiązki te nazywają się w pięcioma filarami islamu.
Islam od samego początku popierał naukę i szkolnictwo, nakazując „poszukiwać wiedzy od kolebki do grobu”. Toteż w islamie rozwinęła się bardzo szybko nauka, filozofia, zakwitła bogata, nawet wyrafinowana kultura. To wszystko miało sprzyjać pomyślności w życiu na tym świecie, jako przygotowaniu do życia w świecie przyszłym. W islamie jest 5 filarów wiary:
1.Wiara w Allaha – jednego Boga, który nie posiada potomstwa
2. Wiara w Jego anioły – np. anioła Gabriela lub Michała
3. Wiara w Jego księgi –w Koran, Torę i Ewangelię – choć Tora i Ewangelia nie oznaczają tego samego, co dla Żydów i Chrześcijan
4. Wiara w Jego proroków– np. w proroka Mahometa, Jezusa, Mojżesza, Adama itd.
5. Wiara w dzień ostatni– czyli Dzień Sądu Ostatecznego, w którym ludzie będą sądzeni przez Boga

6. Wiara w przeznaczenie- czyli, że dobro i zło, które przydarza się człowiekowi, przydarza się za wolą Boga

Największą zbrodnią w islamie jest zrezygnowanie z wiary.

4 4 4